به وقت شام / به وقت دوستی

850

رامک : پیرو وقایع اخیر که در مجتمع تجاری کورش پیش اومد خواستیم تا نشون بدیم در مرام و منش ایرانی ها جز مهربانی چیز دیگری تعریف نشده و این خود مردم هستند که با اتحاد این حس خوب رو ایجاد میکنن ..

فـو
فـو 684 دنبال کننده