مالیات پرداختی در اقامت سرمایه گذاری یونان

1,706

مالیات پرداختی در اقامت سرمایه گذاری یونان مالیات پذداختی اولیه در اقامت سرمایه گذاری یونان ، نقل و انتقال سند حدودا 3% است اما در صورتی که بیش از 2 ملک به نام شخص خریداری شود، ملزم به پرداخت مالیات نگهداری بیشتر از یک ملک است. در غیر اینصورت مالکیت خانه یا زمین مالیاتی ندارد. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با ارسال عدد ۴ به ۵۰۰۰۲۳۰۰۰ در یک جلسه مشاوره حضوری به صرف یک فنجان قهوه مهمان ما در سایرس باشید.

pixel