جهش در شیب

61
در چارچوب تمرین های شیب (تپه)، پس از تمرین هوازی در شیب و خیز شیب، نوبت به تمرین سنگین تری به نام جهش شیب یا جهش تپه می رسد. محل این تمرین مانند تمرین های پیشین، یک سربالایی با مسافت کافی است که بتوان روی آن بالا و پایین رفت. ادامه مطلب در لینک زیر: https://alpineclub.ir/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%a8-hill-bounding/
ALPINECLUB_IR 1 دنبال کننده
pixel