صفات مومن در بیان مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

119
سخنرانی آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز؛ موضوع: بیان صفات مومن زبان آذری
pixel