لحظه آغاز حمله تروریستی اهواز

1,711

فیلم تکمیلی از لحظه آغاز حمله تروریستی اهواز / 31 شهریور ماه 1397 #تروریستی_اهواز #تیراندازی_اهواز// با عرض تسلیت به خانواده های داغ دیده