پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردو

1,226

در این فیلم کوتاه آموزشی، به شهرستان کلات نادری/خراسان رضوی سفر می کنیم و با نحوه پیوند جوانه ارقام مرغوب گردو بر روی تنه درختان قدیمی و کم بازده آشنا می شویم. مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.ir کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 176 دنبال کننده