موزه جانورشناسی همدان ایران گردشگری سایروس توریست

36
موزه جانورشناسی مجموعه ای گرانبها و کم نظیر انواع بی مهرگان و مهره داران را در خود جای داده است. در این موزه با استفاده از روش های نگهداری موزه ای مانند تاکسیدرمی، تثبیت در محلول های شیمیایی، اتاله کردن، نگهداری در رزین و اسکلت سازی، جمع آوری مجموعه جانوران ایران را آْغاز و منجر به ایجاد اولین موزه جانورشناسی در ایران گردید. این مجموعه قابل مشاهده ومسیریابی در هنگام سفر به همدان با نرم افزار گردشگری سایروس توریست میباشد دریافت نرم افزار ار گوگل مایکت وبازار میباشد cyrustourist.ir
pixel