مستند شرکت خدمات تصویربرداری پزشکی پرتوطب آزما

784

مركز تصویربرداری پزشكی پرتوطب آزما در سال 1380 به عنوان اولین مركز MRI استان قم فعالیت خود را آغاز نموده و در مسیر توسعه خود، به یكی از بهترین و مجهزترین مراكز تشخیصی در منطقه تبدیل شده است. حضور رادیولوژیست های بنام در كنار كارشناسان مجرب و كادر مدیریتی و اداری حرفه ای، استفاده از مدرنترین تجهیزات در فرآیند تشخیص واین مركز را به یك مجموعه منحصر به فرد و موفق به كسب EN-ISO با روش TUV NORD آلمان شد