کنترل زمستانه آفات و بیماریهای درختان - تلاش سبز

5,840

برنامه شماره 1110 تلاش سبز - پخش 23 دی 1395 از شبکه خراسان رضوی - در این برنامه با عملیات باغبانی در فصل زمستان و کنترل آفات و بیماریهای درختان آشنا می شویم - کارگردان و نویسنده متن: سوسن صوفیان - تصویربردار: حمیدرضا محمودزاده - تدوینگر: طاهره بیات - گوینده: فرشته زنجانی - تهیه کننده: امیر عرفانیان - مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 174 دنبال کننده