سندرم پیریفورمیس

2,266
آرین اول
آرین اول 24.7 هزاردنبال‌ کننده

سندروم پیریفورمیس piriformis syndrome بیماری است که در آن به علت سفت شدن یا اسپاسم عضله پیریفورمیس عصب سیاتیک آزرده میشود

آرین اول
آرین اول 24.7 هزار دنبال کننده