خدمت حسینی

94
هر کسی هر خدمتی در راه خدا برای زنده نگه داشتن یاد امام حسین علیه السلام بکند اگر مخلصانه باشد مورد توجه امام حسین واقع می شود و نجات پیدا می کند
pixel