هتل بیمارستان گاندی

3,607
هتل بیمارستان گاندی مجموعه کامل بیمارستانی به همراه امکان هتلینگ 5 ستاره دارای تمامی بخش های جنرال و تخصصی جراحی است که هم اکنون با 110 تخت فعال در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد. مرکز تصویربرداری پزشکی این بیمارستان از زیرمجموعه های شرکت کیندو و تحت نام تصویربرداری سهند بیمارستان گاندی مجهز به پیشرفته ترین دستگاه ام آر آی منطقه بوده و در طبقه 1- از سمت خیابان وزرا و در طبقه 5+ از سمت خیابان ولیعصر بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مراجعین می باشد.
pixel