پنالتی دوم - داوود فنایی - پرسپولیس و اشتورم گراتس اتریش

1,300
واکنش خوب داوود فنایی مقابل پنالتی دوم تیم اشتورم گراتس اتریش
pixel