آموزش اتوماسیون بازاریابی در مایکروسافت CRM 2016 365

424
دوره آموزشی اتوماسیون بازاریابی در Microsoft Dynamics CRM - 365 - 2016- 2018 سرنخ ها - مفهوم مشتری بالقوه، ایجاد و مدیریت سرنخ ها - تایید صلاحیت، صلب صلاحیت و بازگشایی مجدد جهت تهیه فیلم های کامل آموزشی به سایت http://dynamicstrain.ir مراجعه نمایید. همچنین جهت تهیه فارسی ساز و ماژول های کاربردی مایکروسافت CRM 365 به وب سایت شرکت فناوری اطلاعات تواناسازان مراجعه نمایید: https://tavanasazan.com
pixel