5 گل برتر آث میلان به اینتر میلان

2,038
کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 9 هزاردنبال‌ کننده

گلهای منتخب آث میلان برابر همشهری خود اینتر،

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 9 هزار دنبال کننده