معرفی مؤسسه فراگیران آوید (مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی)

594
آقای علی معادیخواه، مؤسس و مدیر عامل مؤسسه فراگیران آوید (مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی) / آموزش زبان انگلیسی عمومی (بر اساس کتاب های Business Result, Touchstone) / آموزش زبان انگلیسی تخصصی برای حوزه های: مهارت های عمومی و تخصصی مدیریت، ESP صنایع و مشاغل، بازرگانی، مدیران، تجاری، کسب و کار، نفت و گاز و پتروشیمی، پزشکی و پرستاری، مالی و بانکداری، گردشگری، آمادگی آزمون های بین المللی
pixel