آموزش نورپردازی تبلیغاتی-صنعتی در ساخت تیزر - فارسی

764
-در نورپردازی محصولات به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ -چه نورهایی برای کار ما مناسب هستند؟ -نیازهای اولیه برای انجام نورپردازی -معرفی ابزارهای موردنیاز برای نورپردازی -انواع چراغ ها و منابع نوری برای نورپردازی با توجه به بودجه -قواعد اولیه نورپردازی برای محصولات مختلف -نورپردازی محصولات مات و یکنواخت -نورپردازی محصولات براق و پیچیده -نورپردازی محصولات شیشه ای، شفاف و ذرات آب یا دود -درخشیدن بخش هایی از سوژه براق هنگام چرخش دانلود آموزش نورپردازی در ساخت تیزر در سایت گروه شورتکات:www.ShortCuts.ir
pixel