بیمه ملت با شماست.مستمری زنان خانه دار-2914 علیقلی زاده

797

با کمترین مبلغ ممکن مستمری مادالعمر دریافت نمایید-استمرار زندگی، آرامش بانوان ایرانی با بیمه مستمری زنان خانه دار،آرامش و آسایش فردا ثمره نیک اندیشی امروز شماست.بیمه ملت نمایندگی علیقلی زاده کد2914 تبریز04135432764-09144124264و09145024264 تا اخر راه با شماییم