MHP کمپرس سرد و گرم

50

MHP مخفف (Microwave Heating Pad) یک محصول فوق العاده است که به شکلی خلاقانه با محتوی بومی استان خوزستان تولید شده است و عبارت است از محصولی که میتواند جایگزین کیسه آب گرم و یا کیسه یخ شود. در کیسه آب گرم لازم است که آب جوش شود و ترس از سوختگی با آب همیشه برای مصرف کننده حین استفاده از آن همیشه وجود دارد.

nikstarter
nikstarter 0 دنبال کننده