مصاحبه با رتبه برتر کنکور تجربی 99 - امیرحسین سیدی - رتبه 649 کنکور تجربی

1,822
مصاحبه امیر میرهلی با رتبه 649 کنکور تجربی 99 در منطقه 1 (نظام قدیم) تجربه یک پشت کنکوری موفق :) قبولی دندانپزشکی دانشگاه رشت روزانه کنکور 99 رسیدن از رتبه 16256 به 649 منطقه یک رشته تجربی دانش آموز امیر میرهلی https://t.me/Amirmirhelli - http://Amirmirhelli.ir
pixel