بزرگداشت نوش‌آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک

352

نوش‌آفرین انصاری چهل سال است که دبیری شورای کتاب کودک را برعهده دارد. امسال در آستانه هشتادمین زادروزش، مراسم بزرگداشت او در کتابخانه ملی برگزار شد، جشنی که دعوت از او بود برای ماندن در این شورا.

ایرنا 2.8 هزار دنبال کننده
pixel