خلاصه ای از استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی (بخش اول)

217
این رویداد در شهریور ۹۷ با حمایت شرکت سفرهای علی بابا و دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. www.startupweekend.ir/tourism
pixel