ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

خلاصه ای از استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی (بخش اول)

219
این رویداد در شهریور ۹۷ با حمایت شرکت سفرهای علی بابا و دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. www.startupweekend.ir/tourism
pixel