معرفی فیلم سینمایی «چروکی در زمان»

735

بعد از گم شدن پدر دانشمندشان، سه موجود عجیب، مگ برادرش و دوستشان را به فضا میفرستند تا پدرشان را پیدا کنند.. سینمایی چروکی در زمان با بازی متفاوت اپرا وینفری و کریس پین را با فیلیمو ببین: https://www.filimo.com/m/BEOm4

فیلیمو
فیلیمو 9 هزار دنبال کننده