بخش هایی از مراسم تشییع اولین شهید خانیک

69

مردم خانیک کیلومتر ها در برف و سرمای شدید بهمن 1364 پیکر شهید محمدابراهیم نظری را تشییع کردند

خانیک Khanik 8 دنبال کننده
pixel