مبینا یوسفی قرائی/دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

211

اجرای مبینا یوسفی قرائی در بخش موسیقی کلاسیک دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان(ساز گیتار) ،تالار رودکی/شهریور 1397 (انجمن موسیقی ایران)