ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بزرگترین مراسم تعزیه خوانیِ دنیا در ِروستای فدیشه نیشابور

429
429 بازدید
اشتراک گذاری
زارش یکی از بزرگترین مراسم تعزیه خوانیِ دنیا در ِروستای فدیشه نیشابور (عاشورای 98) خبرنگار:علی سعادتمند تصویربردار:مسعود عین آبادی تدوین:انسیه سعادتی
pixel