نگاهی نو و کامل به خلقت(5)؛ فرضیه ترکیب و تجزیه عوالم

487
سلسله مباحث سیر_خلقت_حضرت_آدم_ع | سخنران: دکتر کیوان مجیدزاده | جلسه_پنجم: فرضیه ترکیب و تجزیه عوالم | صراط عشق serateshgh.com
pixel