ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مسجد تاریخانه - دامغان - سمنان

800
800 بازدید
اشتراک گذاری
مسجد تاریخانه مهم ترین و قدیمی ترین بنای تاریخی دامغان است که در جنوب شرقی دامغان واقع شده و یکی از بهترین نمونه های مساجد نخستین در ایران است.
pixel