ماموت/ پویانمایی جرثقیل MTC-15

1,086

با استفاده از این نوع جرثقیل، به سرعت و به سادگی می توانید هر اسکله ای را به یک ترمینال بالابر سنگین تبدیل نمایید. ( این پویانمایی به صورت بی صدا می باشد )