دانشمندانی از دانشگاه ساتهمپتون: راز مثلث برمودا حل شد!

212

دانشمندانی از دانشگاه ساتهمپتون با شبیه سازی مثل برمودا ادعا کردند که توانسته اند راز این منطقه را کشف کنند.

روبیک | HD
روبیک | HD 636 دنبال کننده