فیلم آموزش مدیریت پروژه MSP

773

فیلم آموزش مدیریت پروژه MSP تربیت و آموزش کارشناسانی است که از توانایی مدیریت و کنترل پروژه ها بوسیله ابزار قدرتمند مدیریت پروژه سازمانی شرکت مایکروسافت (EPM) برخوردار باشند. اطلاعات بیشتر و دانلود: https://goo.gl/YTEqL7

سازه پلاس
سازه پلاس 286 دنبال کننده