کلیپ تبریک سال نو به امام زمان

2,637
قرن پانزدهم هجری خورشیدی در سال 1400آغاز می شود! برای فهمیدن اینکه ظهور امام زمان خیلی نزدیک است ، کافی است به تحول ناگهانی جهان و پوست انداختن کامل جامعه بشری توجه کنیم که در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی رخ داده و اینکه شرایط برای یک قطبی شدن جهان فراهم شده است ...انشالله با آمادگی به قرنِ ظهور ِامام زمان وارد می شویم و به استقبال ِتولد دوباره بشریت می رویم
جام جمکران 3.5 هزار دنبال کننده
pixel