همنوازی دف ؛ محمد مقیمی زاده / کیانوش مرادی / سوگل صالحی

159

همنوازی دف از کتاب حکایتهای دف تالیف استاد دانیال فاضلی دف نوازان کژال . آموزش دف توسط محمد مقیمی زاده در آموزشگاه و یا منزل شما (محدوده شهر تهران) شماره تماس: 09121492337 . در اینستاگرام دنبال کنید: mohamad_moghimizadeh . دف نوازی / دف نوازان / کلیپ دف نوازی / ساز دف / گروه نوازی دف / دفنوازی / کلیپ دف / کلیپ دف / دفنوازان / موسیقی سنتی / موسیقی ایرانی

pixel