حل دو سوال فیثاغورث (قسمت دوم)

52

ادامه‌ی ویدئو حل دو سوال فیثاغورث هندسه پایه توسط آقای رضایی را مشاهده می‌کنید.

pixel