آموزش MS word، دکتر مسعود تقوی، مدیر گروه مکانیک دانشکده فنی و حرفه ای نوشهر

27
وبینار تخصصی "آموزش Microsoft Office - word" - مدرس: دکتر مسعود تقوی - مدیر گروه مکانیک دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر - ٢7 آذر 1399 - وبسایت دانشکده: https://noshahr.tvu.ac.ir/
pixel