مخدوش کردن خبر استان کاشان در ایرنا

38
ایرنا خبری را در مورد عدم تغییر در مرزهای استان اصفهان منتشر می کند و پس از واکنش مردم کاشان متن خبر را بدون دستکاری در تیتر و لینک تغییر می دهد
کاشان فردا 1 دنبال کننده
pixel