رویداد ملی ایده پردازی فراساحلی

177
رویداد ملی ایده پردازی فراساحلی دانشگاه صنعتی شریف، 21 و 22 خرداد 98 مهلت ارسال ایده 31 اردیبهشت
pixel