سخنرانی خانم دکتر زهرا خزاعی پور -پیشگیری از زخم فشاری

471

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران یازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در نیمه اسفند 1395 برگزار نمود .فایل صوتی سخنرانی خانم دکتر زهرا خزاعی پور، متخصص پزشکی پیشگیری و اجتماعی در خصوص پیشگیری از زخم فشاری ارائه شده است که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود.

pixel