رمز موفقیت کسب و کارها چیست؟

2
در این وانفسای بیماری و گرفتاری کسب و کارهایی موفق تر هستند که خدمات الکترونیکی به مشتریان خودشون ارائه می کنند. شما از چه خدمات الکترونیکی برای ارتباط موثر با مشتریانتان استفاده می کنید؟ جهت دریافت راه های ارتباطی ما کلمه «پیشرو پردازش» را به سامانه 10008590 پیامک کنید. https://enama.ir/videos/312971
pixel