عزیمت هیئت مذاکره کننده انصارالله یمن به سوئد

69

شبکه خبر- 14 آذر 97-09:00| هیئتی از جنبش انصارالله برای حضور در مذاکرات یمن به سوئد رسید. ذاکره کنندگان جنبش انصارالله با همراهی مارتین گریفتیس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن ، صنعا -پایتخت یمن را که تحت کنترل انصارالله است با یک هواپیمای کویتی به مقصد استکهلم ترک کردند.

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده