دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس دین و زندگی شبکه آموزش

411

دکتر سید هادی سرکشیک زاده کارشناس ومدرس دین و زندگی کنکور شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله شبکه های یک ، چهار ، شما و آموزش مولف انتشارات تخته سیاه مدرس ونوس مدرس راه اندیشه عضو ارشد کمیته پاسخگویی سوالات کنکور راه اندیشه ناظر علمی کتاب آبی و آزمونهای کانون فرهنگی آموزش گزینشگر کتاب آزمون هشتگ کنکور تجربی عضو هیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور