ساخت روبات ردیاب خورشید با 2 درجه آزادی بر پایه محاسبات نجومی

173

طراحی و ساخت روبات ردیاب خورشید با 2 درجه آزادی بر پایه محاسبات نجومی و مکانیابی خورشید بدون سنسور با توان تولیدی 5.13 کیلو وات توسط دکتر پویا نجفی و مهندس مرتضی عربی در سال 1394 به عنوان پروژه تحقیقاتی برای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هدف: بهینه سازی راندمان تولید برق نیروگاه های فتو ولتاییک بهره گیری از بیشترین ظرفیت تابش مستقیم نور خورشید با استفاده از مدل ریاضی نجومی حرکت خورشید در فضا استقرار سیستم ردیاب خورشیدی بدون سنسور اپتیکی با قابلیت کارکرد در مناطق با احتمال آلودگی هوا و گر

دیجی ماینر
دیجی ماینر 48 دنبال کننده