مجادله فتاحی و میثاقی روی آنتن زنده شبکه سه

160

سعید فتاحی خطاب به میثاقی: شما نشسته ای پشت تریبون و تصمیم می گیری! www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : میثاقی: تماشاگران را به امان خدا رها کردن را که هرکسی بلد است، شما مسئول بودید!

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده