تولید ورق فلزی - خط تولید کمد های فلزی

496
نحوه برشکاری و جوشکاری ورق های فلزی خم کاری و قلم زنی - نمونه ای از خط تولید های کشور های آسیایی که به صورت مکانیزه کمد با ورق فلزی تولید میکنند. https://www.jahanfelezco.com/ شماره تماس : 66700549 و 09371012495
جهان فلز 3 دنبال کننده
pixel