توضیح دکتر جود محمدی درباره ی علت تو دماغی حرف زدن در رادیو تهران

118

در این ویدیو دکتر جواد محمدی به توضیح علت تو دماغی صحبت کردن در سنین مختلف می پردازند. آدرس سایت: https://drjavadmohammadi.com/