رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران

351

شبکه خبر- 6 مهر 94- 20:00| رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران در چین گفته چرا دولت بخش خصوصی را به نیویورک نبرده است؟ عسگر اولادی گفته 200 نفر همراه رئیس جمهور به آمریکا رفتند اما سوال این است که در واقع چند کارآفرین و فعال بخش خصوصی به آمریکا رفته اند. همه فعالان اقتصادی در ایران مانده اند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده