گیم پلی اسلحه Tavor TS12 دربازی Warface

14

سلام گیم پلی اسحله فوق العاده Tavor TS12 از کلاس پزشکی مشخصات اسلحه: Damage Multipliers(ضرایب صدمه به سر(عدد5 یعنی یک تیر=هدشات)دست و پا و نیم تنه بالا) Head:1.3x, Body:1.0x, Arms:1.0x, Legs:1.0x Damage 520(میزان صدمه وارده) Range 5(مسافت موثر برای شلیک) Rate of Fire 120 (سرعت شلیک) Aim Accuracy 70(دقت در هدف گیری) Hip Accuracy 59(دقت شلیک در حالت بدون زوم) Ammunition Capacity 15 (تعداد تیر در خشاب) Damage Drop 104/m(افت میزان صدمه وارده در واحد متر) Reload Duration 0.5s(مدت زمان تعویض خشاب)

pixel