نسبت p/e چیست و چه کاربردی دارد؟

185

برای ارزش گذاری سهام از نسبت p/e چه استفاده ای می شود؟ p/e بانک چقدر است؟ تغییرات p/e در طول چند سال گذشته چگونه بوده است؟ ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/