رسیدگی به پروندۀ خودروسازان بدقول سرعت می‌گیرد

70
شبکۀ خبر - 14 شهریور 1398 - 20:00| رسیدگی به پروندۀ خودروسازان بدقول سرعت می‌گیرد. سازمان تعزیرات اعلام کرده است که برای بررسی تخلفات تعداد شعبه‌های ویژۀ خودرو را افزایش دهد.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel